Junge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdoms mindretalspolitik

Junge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdoms mindretalspolitikJunge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdom ønsker at bidrage til at styrke det tyske mindretals selvbevidsthed. Man bør kunne bekende kulør i forhold til ens identitet og sige:„Jeg tilhører det tyske mindretal” Som mindretal må vi være bevidste om, at vores identitet er noget bestemt og unikt.En identitet som er knyttet til to nationaliteter og som samtidig har en regional tilknytning. Vi ved, hvad det vil sige at være mindretal, at vokse op med to kulturer – den tyske og den danske – og på den måde at sidde mellem to stole. Med succes!Vi har friheden til at kombinere og variere, og vi er krydderiet i hverdagen med vores mangfoldige kultur. Vi kan og vil ikke længere sætte vores lid til adskillelse, men derimod til de positive værdier i den tysk­danske kultur samt tosprogetheden. Her er det dog ikke sprogene, der spiller den afgørende rolle, men følelsen af at tilhøre det tyske mindretal. Afgørende er følelsen af og indlevelsen i et mindretal, som er en berigelse og et plus for Danmark.Det tyske mindretal har en fast plads i Danmark og ikke mindst i regionen Sønderjylland­Schleswig. Vores skuldre er brede nok til at forsvare og styrke vores plads. Det tyske mindretal er uundværligt på grund af dets arbejde for en fredelig sameksistens og dets brobygningsfunktion. Vores tysk­sønderjyske identitet styrker vores selvbevidsthed og er derfor til gavn for vores fællesskabsfølelse indadtil. På den måde kan vi styrke vores politiske profil, som vi går ud i offentligheden med. Alt dette gør mindretallet til det, den er – et rart sted at være.Alle tyske sønderjyder bør individuelt kunne beskæftige sig med samt konfrontere og diskutere deres identitet. Vi, junge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdom mener, at en sådan interesse for mindretallet bør føles naturligt. Især bør man bekende kulør og fremstille sig selv som medlem af det tyske mindretal.Vi skal forklare flertalsbefolkningen, at vi ikke er et mindretal, der ønsker at isolere sig ­ tværtimod.Som et mindretal med regional tilknytning bestræber vi os altid på at sikre og styrke sønderjydernesalmene velfærd. Vi holder dørene åbne for alle, som er åbne overfor det tyske mindretal, og byder dem velkommen. Man kan også være en del af vores tysk­sønderjyske identitet, uden at komme fra mindretallet. Ligesom vi identificerer os med samt præger og bliver præget af den „synnejyske” mentalitet.Vores mindretal er præget af historiske folkeafstemninger og grænsedragninger i Sønderjylland, præget af konfrontationer men også af samarbejde mellem danskere og tyskere. Men i de seneste årtier har vi med succes bevæget os hen imod integrationen i det danske samfund.Junge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdom vil ikke hovedsageligt rette blikket mod fortiden, men først og fremmest mod nutiden og fremtiden. Vi kigger på den fredelige sameksistens mellem danskere og tyskere, mellem flertal og mindretal. Vi ønsker mere indflydelse på Sønderjyllands dagligdag og udvikling.