Dannelsen af junge SPitzen / Slesvigsk Partis Ungdom

Junge SPitzen er en kulturel og politisk ungdomsorganisation i Sønderjylland. Det er ungdomspartiet til det lokale mindretalsparti Slesvigsk Parti. Junge SPitzen blev grundlagt i maj 1998 på en gruppe unge menneskers initiativ og skulle fungere som fortsættelse på et tidligere politisk ungdomsforum, der år forinden havde instillet sine aktiviteter. En generel utilfredshed med de politiske og kulturelle tilbud til unge i det tyske mindretal var motivation til grundlæggelsen af ungdomspartiet. En anden grund var de utilstrækkelige rammevilkår, der ikke gjorde det muligt for unge at forme deres eget politiske og kulturelle program.

Junge SPitzen lægger meget vægt på et tæt samarbejde med Slesvig Parti. Gennem dette samarbejde ønsker vi at skabe en fælles interesse for det tyske mindretal og Sønderjylland. Vores målsætning er at styrke tilhørs- og samhørighedsforhold for unge fra mindretalleg. Ud fra ideen at udvikle visioner uden at tabe virkeligheden af syne ønsker junge SPitzen altid at være et skridt længere fremme i både tanker og handling. Således skal vi være med til at udvikle og skabe Sønderjyllands fremtid. Alle unge skal tænkes med i denne proces. Dette mål vil vi efterkomme ved at forene politik, underholdning, sjov, og informationer igennem vores mange årlige arrangementer.